فرماندار، اربعین، ماه صفر، دانشجو

فرماندار اصفهان تصریح کرد: باتوجه به هجمه شدید دشمن علیه نهاد مقدس خانواده، آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی و دانشگاه ها می توانند نقش مؤثری در این مهم ایفا نمایند.

۳۱ مرداد ۱۴۰۲