فرماندار، استقابل، مسافر، نوروز، گردش

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: مراکز تاریخی و گردشگری اصفهان برای بازدید مسافران نوروزی فعال شده اند که استقبال خوبی نیز این بناها شده و اتوبوس گردشگری نیز برای نقل و انتقال مسافران از محل اسکان به محل‌های مورد بازدید پیش‌بینی شده است.

۷ فروردین ۱۴۰۳