فرماندار، الگو، یادواره، دانش آموز، آموزش و پرورش

فرماندار اصفهان اظهار داشت: الگوهای بسیار خوبی را از بین دختران و پسران دانش آموز شهید داریم که فداکارانه در عرصه های مختلف انقلاب و در مقابل زیاده خواهی های دشمن ایستادند، جهاد و مقاومت کردند که الگوهای خوبی برای دانش آموزان هستند و باید مورد مطالعه قرار گیرند.

۱۲ آذر ۱۴۰۲