فرماندار، انتخابات، جبهه فرهنگی، مشارکت

فرماندار اصفهان تصریح کرد: همه اقشار، اصناف و دلسوزان انقلاب بایستی فعال شوند و جریان سازی تبلیغی و تبیینی در راستای انتخابات در اصفهان ایجاد گردد.

۲۶ دی ۱۴۰۲