فرماندار، انتخابات، داوطلب، انصراف

فرماندار اصفهان از انصراف ۲۰ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم تا پایان مهلت قانونی در حوزه انتخابیه اصفهان خبر داد و گفت: در این دوره از انتخابات ۳۶ زن و ۲۲۶ مرد با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

۹ اسفند ۱۴۰۲