فرماندار، انتخابات، مصاحبه، تبلیغات، سلامت

فرماندار اصفهان گفت: مانعی برای تبلیغات پیرامون موضوع مشارکت همگانی توسط گروه ها و تشکل های مختلف وجود ندارد اما آنجا که بحث ائتلاف و حمایت از کاندیداها مطرح است، رعایت قانون مربوط به احزاب مصوب سال ۹۴ الزامی است و این موضوع به گروه های سیاسی اعلام شده است.

۲۶ بهمن ۱۴۰۲