فرماندار، انتخابات، میز خدمت، سپاهان شهر، معتکفین

فرماندار اصفهان عنوان کرد: انتخابات یازدهم اسفند قطعا بیانگر این پیام به دشمنان است که مردم پای دین و انقلاب خود ایستاده اند و از آن دفاع خواهند کرد.

۷ بهمن ۱۴۰۲