فرماندار، انتخابات، نمایندگان فرماندار، شعبه

فرماندار اصفهان عنوان کرد: دشمنان نمی خواهند اجازه دهند مردم تاثیر انتخابات را ببینند و تلاش دارند اقدامات شبانه روزی برای خدمت به مردم را کمرنگ جلوه دهن

۲۵ بهمن ۱۴۰۲