فرماندار، انتصاب، مدیرعامل، شرککت واحد، اتوبوس رانی

فرماندار اصفهان با حضور در شرکت واحد اتوبوس رانی، انتصاب شایسته بحیرایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه را تبریک گفت.

۳ آبان ۱۴۰۲