فرماندار، بازار، انتخابات، مؤثرین

فرماندار اصفهان عنوان کرد: برگزاری انتخابات، نظارت بر انتخابات، رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج انتخابات برعهده کمیته اجرایی تشکیل هیأت امنای بازار اصفهان است که این مهم در روزهای آینده انجام خواهد شد.

۲۴ آبان ۱۴۰۲