فرماندار، بازرسین، سربازرسین، رقابتی

فرماندار اصفهان با تاکید بر اینکه انتخابات کاملاً رقابتی است، یادآور شد: تاکنون چندین فهرست انتخاباتی درخواست مجوز تبلیغات خود را به فرمانداری ارائه داده اند که مطابق قانون در ستاد تبلیغاتی استان بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

۳ اسفند ۱۴۰۲