فرماندار، بسیج، به توان مردم، نمایشگاه

در نمایشگاه به توان مردم، خدمات، فعالیت‌ها و دستاورد‌های بسیج در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی، توسعه و پیشرفت، ورزش، مباحث فرهنگی، اجتماعی، علمی، پژوهشی و فضای مجازی در ۳۱ غرفه به نمایش گذاشته شده است.

۲ آذر ۱۴۰۲