فرماندار، بسیج، مستضعفان، منظومه فکری

فرماندار اصفهان طی پیامی، فرارسیدن هفته بسیج مستضعفان را به آحاد بسیجیان، ایثارگران و مجاهدان شهرستان تبریک گفت.

۲۸ آبان ۱۴۰۲