فرماندار، بیمارستان، کودکان، بازدید

فرماندار اصفهان در بازدید از بیمارستان فوق تخصصی کودکان حضرت امام حسین (علیه السلام)، روند ارائه خدمات این بیمارستان را از مراجعین جویا شد و قول داد آنها را پیگیری نماید.

۲۰ آبان ۱۴۰۲