فرماندار، تجلیل، گروه سرود، هنرمندان

فرماندار اصفهان تصریح کرد: ما بایستی به پیروزی های گذشته افتخار کرده و به افق بلند آینده توجه داشته باشیم که ایم مهم همواره مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب بوده است.

۱۴ آبان ۱۴۰۲