فرماندار، تسلیت، اسبق، درگذشت

فرماندار اصفهان در پیامی، درگذشت آقای منصور ملاوردی فرماندار اسبق شهرستان اصفهان را تسلیت گفت.

۲۶ اسفند ۱۴۰۲