فرماندار، تقدیر، روز بزرگداشت شهدا، فرزندان

فرماندار اصفهان به مناسبت روز بزرگداشت شهدا، از فرزندان شاغل در فرمانداری تقدیر کرد.

۲۶ اسفند ۱۴۰۲