فرماندار، جامعه ایثارگران، حمایت، مثداقی، میدانی

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: باید ظرفیت های فردی و سازمانی را بشناسیم و از آنها برای رفع مسائل و مشکلات استفاده کنیم.

۲ آبان ۱۴۰۲