فرماندار، جشنواره، کودکان، نوجوانان

در آیینی با حضور وزیر ارشاد، استاندار و فرماندار اصفهان، سی و پنجمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان در اصفهان آغاز به کار کرد.

۱۵ مهر ۱۴۰۲