فرماندار، جشن انتخاباتی، یازده اسفند، رسانه، بسیج، معاونین فرهنگی مناطق

فرماندار اصفهان تأکید کرد: مجموعه های مختلف شهرداری با برنامه ریزی دقیق و با مشارکت دیگر اقشار و دستگاه های اجرایی نسبت به تعریف و تعیین رویدادهای مناسب به عنوان جشن انتخاباتی در روز یازده اسفند اقدام نمایند

۲۳ دی ۱۴۰۲