فرماندار، جهاد کشاورزی، جهاد سازندگی، سازمان

فرماندار اصفهان طی پیامی، فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی را به تمامی جهادگران عرصه کشاورزی و تولید در شهرستان تبریک گفت.

۲۵ خرداد ۱۴۰۲