فرماندار، حوزه ارامنه، جنوب ایران، انتخابات، شکایت واصله

فرماندار اصفهان عنوان کرد: صحت انتخابات این حوزه انتخابیه را از نظر هیات اجرایی و هیات نظارت حوزه انتخابیه ارامنه جنوب ایران تایید و اعلان کرد : مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال خواهد شد.

۲۲ اسفند ۱۴۰۲