فرماندار، خبرنگار، اصحاب رسانه، قلم

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن روز بزرگ خبرنگار را به دست اندر کاران این عرصه در شهرستان اصفهان تبریک گفت.

۱۷ مرداد ۱۴۰۲