فرماندار، خیرین، مشارکت، جلادران، آموزش و پرورش

فرماندار اصفهان تصریح کرد: تأمین نیازهای آموزش و پرورش مستلزم مشارکت مردم است و انصافا خیرین در این عرصه خوش درخشیده اند و پیگیری های آنها برای تأمین نیازهای آموزش و پرورش شایسته تقدیر است.

۱۲ آذر ۱۴۰۲