فرماندار، داوطلبان، تأیید، صلاحیت

فرماندار اصفهان اظهار داشت: با تایید این تعداد، داوطلبانی که تا امروز برای حوزه انتخابیه اصفهان تایید شده اند و برای انتخابات ۱۱ اسفند به رقابت خواهند پرداخت به ۲۴۷ نفر رسید.

۱۰ بهمن ۱۴۰۲