فرماندار، داوطلبین، تأیید صلاحیت، نامزد

فرماندار اصفهان عنوان کرد: با تایید۲۳ نفر دیگر از داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی ،تعداد افرادی که تا امروز برای حوزه انتخابیه اصفهان تایید شده اند و برای انتخابات ۱۱ اسفند به رقابت خواهند پرداخت به ۲۲۶نفر رسید.

۷ بهمن ۱۴۰۲