فرماندار، دبیرستان، دخترانه، شهر بهارستان

به مناسبت گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام معلم، فرماندار اصفهان به اتفاق شهردار بهارستان در دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی شهر بهارستان حضور یافت.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳