فرماندار، رأی، شعبه اخذ رأی، مسجد شیخ لطف الله، میدان امام (ره)

فرماندار اصفهان صبح امروز با حضور در شعبه اخذ رأی در مسجد شیخ لطف الله، رأی خود را به صندوق انداخت.

۱۲ اسفند ۱۴۰۲