فرماندار، راویان، دفاع مقدس، پیشرفت

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: ما باید با تبیین واقعیت ها و دستاوردهای نظام و انقلاب و امیدآفرینی بستر را برای برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری فراهم سازیم.

۲۶ بهمن ۱۴۰۲