فرماندار، روستای جور، معتکف، براآن شمالی

اعتکاف در روستای جور سابقه ۲۰ ساله دارد و امسال ۲۵ درصد از اهالی این روستا بالاخص دانش آموزان در مراسم اعتکاف شرکت کردند.

۷ بهمن ۱۴۰۲