فرماندار، زنگ، انقلاب، بازدید، نمایشگاه، دهخدا

فرماندار اصفهان با حضور در هنرستان دخترانه دهخدا، از نمایشگاه کارآفرینی رشته های هنری هنرجویان این هنرستان بازدید کرد.

۱۲ بهمن ۱۴۰۲