فرماندار، سلامت، اصناف، پویش، دیابت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: می توانیم در نظارت ها و بازدیدها از اصناف از ظرفیت خوب گروه های مردمی بالاخص بسیج سازندگی بهره بگیریم.

۲۸ آذر ۱۴۰۲