فرماندار، شعبه اخذ رأ، صدا، سیما

فرماندار اصفهان عنوان کرد: ۹۶۸ شعبه اخذ رأی برای انتخابات در اصفهان و ۴ شعبه اخذ رأی نیز برای اقلیت های مذهبی در شهرستان اصفهان و حوزه های فرعی مربوطه پیش بینی شده است.

۱۰ بهمن ۱۴۰۲