فرماندار، شهدای اصناف، تقدیر، گرامیداشت، روز اصناف

با حضور فرماندار اصفهان، از خانواده های شهدای اصناف تقدیر شد.

۱ تیر ۱۴۰۲