فرماندار، شور، فرهنگی، هنری، شعب

فرماندار اصفهان تصریح کرد: شهرداری ها با همکاری بسیج در ایام برگزاری انتخابات نسبت به تعریف رویدادهای فرهنگی و هنری در نقاط مختلف شهر با هدف ایجاد شور و نشاط اقدام نمایند.

۱۶ آذر ۱۴۰۲