فرماندار، شورای آموزش و پرورش، تجلیل، رتبه، دبیرخانه

با حضور فرماندار اصفهان، از اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان برای کسب رتبه برتر در استان در سال گذشته، با اهدای لوح سپاس تجلیل شد

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳