فرماندار، صلیب سرخ، هلال احمر، نجات

فرماندار اصفهان طی پیامی، فرارسیدن هفته صلیب سرخ و هلال احمر را به همه کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان تبریک گفت.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳