فرماندار، عفاف، حجاب، ترویج

فرماندار اصفهان طی پیامی، فرارسیدن هفته عفاف و حجاب را تبریک گفت.

۲۱ تیر ۱۴۰۲