فرماندار، فنی و حرفه ای، مدیرکل، عفاف، حجاب، مهارت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: تقاضا و نیاز افراد به مهارت بایستی پیگیری و عملی شود.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳