فرماندار، قوه قضائیه، عدالت، شهید دکتر بهشتی

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به کلیه تلاشگران این عرصه در شهرستان اصفهان تبریک گفت.

۱ تیر ۱۴۰۲