فرماندار، مجمع، سلامت، سلامت، منعکس، خیرین

فرماندار اصفهان تأکید کرد: ما بایستی عملکرد خیرین در حوزه های مختلف بالاخص حوزه سلامت را بیش از پیش منعکس نماییم و با هم افزایی بین همه مجموعه ها، امور مربوط به خیرین را تسهیل کنیم.

۲۰ اسفند ۱۴۰۲