فرماندار، محرومیت، زدایی، بهزیستی، اشتغال

این طرح توسط اداره بهزیستی شهرستان و با حضور معاون خدمات راهبردی و توسعه سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی استان و تعدادی از دستگاه های اجرایی ذی ربط با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات محرومین بالاخص مشکل مسکن و ایجاد اشتغال پایدار برای آنها برگزار شد.

۲ آبان ۱۴۰۲