فرماندار، مدرسه، خیرین، کانون زبان، آموزش و پرورش، اعتکاف

فرماندار اصفهان تأکید کرد: پیگیری های لازم پیرامون ایجاد تحولی در شهرستان برای تقدیر از خیرین بالاخص خیرین مدرسه ساز صورت پذیرد.

۲۴ دی ۱۴۰۲