فرماندار، مدیرکل، کتابخانه، سرپرست، مطالعه

با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و فرماندار اصفهان، از زحمات حسین رحمتی رئیس اسبق اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تقدیر و زهرا احمدی بنی به عنوان سرپرست این اداره معرفی شد.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳