فرماندار، مدیریت شهری، شهرداری، دهیاری

فرماندار اصفهان طی پیامی، فرارسیدن ۱۴ تیرماه روز شهرداری و دهیاری را به دست اندرکاران مدیریت شهری و روستایی شهرستان تبریک گفت.

۱۴ تیر ۱۴۰۲