فرماندار، مرکز، مشاوره، افتتاح

در آیینی با حضور فرماندار اصفهان، مرکز مشاوره خانواده مهر در شهر بهارستان افتتاح و آغاز به کار کرد.

۳۰ آبان ۱۴۰۲