فرماندار، مسجد، روح الله، پایگاه بسیج

جلسه شورای تأمین شهرستان به ریاست فرماندار اصفهان در پایگاه مقاومت بسیج مسجد اعظم روح الله واقع در خیابان تالار برگزار شد.

۷ آذر ۱۴۰۲