فرماندار، مصاحبه، خبرگزاری، ایرنا

فرماندار اصفهان عنوان کرد: رأی جوانان همواره برای پیشرفت و تعالی کشور تأثیرگذار بوده و رأی جوانان و رأی اولی ها آغاز حرکتی برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی، تعالی کشور و برای رسیدن به اهدافی که شهدای والامقام خون خود را برای آن تقدیم کردند، است و این مهم از طریق بهره گیری از نظرات جوانان محقق خواهد شد.

۱ آذر ۱۴۰۲