فرماندار، مناطق، شهرداری، بازدید، حصه، ارزنان

فرماندار اصفهان به اتفاق شهرداران مناطق ۷، ۱۰ و ۱۴ اصفهان، از این مناطق بازدید کرد.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳