فرماندار، منتخبین، مؤثرین، مناطق، معتادان متجاهر

فرماندار اصفهان تصریح کرد: ساختار مردمی برای ارتباط قوی تر و فعال تر با مردم در شهرستان شکل گرفته که درصدد رونق و تقویت آن هستیم.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳